Cenník prepravy pre klientov bez zmluvy

Slúži pre občanov so zdravotným postihnutím a seniorov s poruchou mobility nad 65 rokov, ktorí nemôžu využívať prostriedky hromadnej dopravy.

Preprava v meste Košice

 
Cena pre Z Ť P bez zmluvy
Od 07:oo - do 16:oo hod. sa do cestovného počíta cesta zo stanovišťa ku klientovi.

0,45  €/km
     + cesta klienta vo vozidle na miesto určenia  
     +  štartovné 1,00  €      
Po 16:oo hod. - cez víkend a sviatky sa do cestovného počíta  každý km od výjazdu vozidla zo stanovišťa na Talinskej
    a cesta späť po ukončení objednávky na stanovište vozidla,
    štartovné sa nepočíta.
 
Stojné – čakanie na klienta 3,00      
/ za každých začatých 15 min.
   
Minimálna sadzba 4,00  €      
   

Preprava mimo územia mesta Košice

 
počíta sa každý km od výjazdu vozidla zo stanovišťa na Talinskej
a cesta späť po uskutočnení objednávky na stanovište vozidla

0,45  €/km
Stojné – čakanie na klienta mimo mesta 3,00      
/ za každých začatých 15 min.
Za prepravu cez víkend a sviatky sa účtuje aj príplatok 5,00  €      
Po 21:oo hod. sa do ceny započítava nočný príplatok 5,00  €      
   
CENA za cestu nad 20 km mimo mesta Košice sa s klientom dohodne individuálne podľa počtu ubehnutých km a prepravovaných osôb vo vozidle.
Upozornenie:  
Príplatok za nadčas sa účtuje, ak sa preprava uskutoční  po pracovnom čase, alebo v nepracovný deň a sviatok.
Klient zaplatí. aj za cestu späť na stanovište vozidla!
 
   

Doplnkové  nadštandardné služby

Sprievodcovské  služby a vynášanie klienta po schodoch sú spoplatnené príplatkom, v zmysle cenníka.
Preto odporúčame klientom, aby využili v prvom rade pomoc svojich opatrovateľov, asistentov alebo príbuzných, vyhnú sa tak zbytočným platbám!

Platba klienta za poskytnutú službu.

 
Požiadavka na asistenčné služby
t.j. vyzdvihnutie klienta z bytu vodičom vozidla, presun do vozidla a sprevádzanie klienta.
2,50  €
/ za každú začatú hod.
Požiadavka na nosenie klienta vo vozíku po schodoch
je z dôvodu možného vzniku úrazu na zhodnotení a rozhodnutí vodiča – je to nadštandardná služba u ktorej musí asistovať aj sprievodca klienta
2  €
/ za 1 poschodie
        
V nepracovný deň (vikend, sviatky)  klient zaplatí príplatok za nadčas za každú objednanú jazdu.  
   
Za znečistenie interiéru vozidla 15,00  €
Za poškodenie interiéru vozidla je klient povinný zaplatiť cenu opravy v autorizovanom servise ( kópia dokladu o vykonanej oprave mu bude poskytnutá ).     
   
Upozornenie:  
Požiadavku na asistenčné služby je potrebné nahlásiť dispečerovi minimálne deň dopredu !  
Platba klienta za poskytnutú prepravnú službu a doplnkové služby sa uskutočňuje hneď po skončení cesty priamo vodičovi vozidla, ktorý za príslušnú cestu vystaví klientovi potvrdenku, ktorú môže použiť ako doklad pre UPSVaR.  
   

Cennik na stiahnutie TU.

KOV - Nezávislý život je oprávnená poskytovať prepravnú službu pre klientov s ŤZP  a ŤZP/S na základe licencie VÚC Košice č.148/2008/OSV v zmysle zák. 448/2008 o sociálnych službách a zák. 447/ 2008 o kompenzáciách v znení neskorších noviel.

Inzerát

Ponúkam prácu

osobného asistenta, alebo opatrovateľa k starším ľuďom, ktorý sú odkázaný na pomoc inej osoby.
Ponúkam prácu buď na byt alebo aj vo vlastnom domácom ošetrení 24hod denne. Mám 30 ročnú prax v danom obore.
Ak nechcete vytrhnúť svojích starších príbuzných z domáceho prostredia, v ktorom sa dobre cítia, môžte sa obrátit na moju osobu.
Číslo tel. 0903 630 970 alebo 055 6749 429.

Aktuálne
 

 

Objednávky na prepravu

dispečing NONSTOP
na telefónnych číslach:

+421 903 630 970,
+421 907 066 844,

+421 55 67 49 429

Zaujímavé články
Sponzori

Napíšte nám
   
Top
Copyright © 2016 Košická Organizácia Vozičkárov - Nezávislí život.
Created: G66 s.r.o.