Cenník prepravy BEZBARIÉROVÝ SOCIÁLNY TAXÍK

Slúži pre občanov so zdravotným postihnutím a seniorov s poruchou mobility nad 65 rokov,
ktorí spĺňajú kritéria v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách, sú na tento druh špeciálnej prepravy odkázaní,
s rozhodnutím Mesta Košice alebo osoby s posudkom ÚPSVaR a sú držiteľmi preukazu ZŤP a ZŤP/S.

Celkový objem kilometrov uskutočnených prepravnou službou v danom roku je obmedzený výškou finančného príspevku Mesta Košice.

Preprava v meste Košice

 
Cena pre klientov
Od 07:oo - do 16:oo hod.
Do cestovného sa počíta  každý ubehnutý kilometer vozidla zo stanovišťa vozidla na Talinskej ulici č.1 v Košiciach ku klientovi – a cesta späť na stanovište po ukončení jazdy.
V účtovanej cene za prepravu je započítaná preprava zmluvného klienta +  2 asistentov!

0,15  €/km
Minimálna sadzba od 07:oo  do 16:oo hod. 3,00  €      
Stojné v čase od 07:oo  do 16:oo hod. 3,00      
/ za každú začatú 1/2  hod.
Príplatok za nadčas od 16:oo do 21:oo hod. 3,00  € 
Stojné od 16:oo do 21:oo hod. 3,00      
/ za každých začatých 15 min.
Preprava cez víkend,  sviatky  a v nočných  hodinách 0,15  €/km
Príplatok za nadčas cez víkend do 21:oo hod. 3,00  €      
Príplatok v nočných hodinách po 21:oo hod. 5,00  €    
Upozornenie:  
jazdu po pracovnom čase t.j. po 16:oo hod. je klient povinný nahlásiť min. deň dopredu!
 
Nadčas - sa započítava ak sa preprava uskutočňuje po pracovnom čase (po 16:oo hod.),  
V nepracovný deň (vikend, sviatky)  klient zaplatí príplatok za nadčas za každú objednanú jazdu.       
V účtovanej cene za prepravu je započítaná preprava zmluvného klienta +  2 asistentov!       
Pri väčšom počte osôb sprevádzajúcich zmluvného klienta 0,45  €/km
 

Preprava mimo mesta Košice

 
Cena pre klientov
účtujú sa všetky kilometre na miesto určenia aj cesta vozidla späť.
(1 ŤZP + 2 osoby doprovod ŤZP, neplatí pri väčšom počte osôb)

0,35  €/km
Pri väčšom počte osôb sprevádzajúcich zmluvného klienta 0,45  €/km
Stojné - čakanie na klienta 5,00  €    
/ za každú začatú hod.
   
CENA za cestu nad 20 km mimo mesta Košice sa s klientom dohodne individuálne podľa počtu ubehnutých km a prepravovaných osôb vo vozidle.
   
Ďalšie informácie Vám poskytneme na t. č. dispečingu  0907 066 844  

Cennik na stiahnutie TU.

KOV - Nezávislý život je oprávnená poskytovať prepravnú službu pre klientov s ŤZP  a ŤZP/S na základe licencie VÚC Košice č.148/2008/OSV v zmysle zák. 448/2008 o sociálnych službách a zák. 447/ 2008 o kompenzáciách v znení neskorších noviel.

Inzerát

Ponúkam prácu

osobného asistenta, alebo opatrovateľa k starším ľuďom, ktorý sú odkázaný na pomoc inej osoby.
Ponúkam prácu buď na byt alebo aj vo vlastnom domácom ošetrení 24hod denne. Mám 30 ročnú prax v danom obore.
Ak nechcete vytrhnúť svojích starších príbuzných z domáceho prostredia, v ktorom sa dobre cítia, môžte sa obrátit na moju osobu.
Číslo tel. 0903 630 970 alebo 055 6749 429.

Aktuálne
 

 

Objednávky na prepravu

dispečing NONSTOP
na telefónnych číslach:

+421 903 630 970,
+421 907 066 844,

+421 55 67 49 429

Zaujímavé články
Sponzori

Napíšte nám
   
Top
Copyright © 2016 Košická Organizácia Vozičkárov - Nezávislí život.
Created: G66 s.r.o.