Košická Organizácia Vozičkárov – Nezávislý Život

Naša organizácia má viac ako 300 členov z celého Slovenska.
Našim poslaním je mnohostranná pomoc ľuďom s telesným postihnutím,
s dôrazom na telesne hendikepovaných – vozičkárov.

Veď nemôžme vedieť, čo bude zajtra, či niekto z našich blízkych priateľov, ba nebodaj my sami vinou hektickej doby nebudeme pripútaný na invalidný vozík a ukrátený o „bežné“ radosti života.

Ďakujeme všetkým, ktorí pochopili, že bez ich finančnej pomoci
by sme neboli schopní pomáhať hendikepovaným ľuďom.

viac o nás...

Prepravná služba a BEZBARIÉROVÝ  SOCIÁLNY TAXÍK

KOV – Nezávislý život je oprávnená poskytovať prepravnú službu pre klientov s ŤZP  a ŤZP/S na základe licencie VÚC Košice č.148/2008/OSV v zmysle zák.448/2008 o sociálnych službách a zák. 447/ 2008 o kompenzáciách v znení neskorších noviel.

Službu zabezpečujeme bezbariérovými MIKROBUSMI
24 hodín denne, 365 dní v roku.

viac o preprave...

Poradňa

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri činnostiach uvedených v prílohe č. 4 zákona o peňažných príspevkov na kompenzáciu. Osobnú asistenciu vykonáva osobný asistent.

Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP

Právne vzťahy pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, pri vyhotovení preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, vyhotovení preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím a právne vzťahy na účely posudzovania potreby osobitnej starostlivosti sú upravené zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Chránená dielňa a chránené pracovisko

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, na ktorých sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu, a na ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.

čítajte viac... čítajte viac... čítajte viac...

 

Inzerát

Ponúkam prácu

osobného asistenta, alebo opatrovateľa k starším ľuďom, ktorý sú odkázaný na pomoc inej osoby.
Ponúkam prácu buď na byt alebo aj vo vlastnom domácom ošetrení 24hod denne. Mám 30 ročnú prax v danom obore.
Ak nechcete vytrhnúť svojích starších príbuzných z domáceho prostredia, v ktorom sa dobre cítia, môžte sa obrátit na moju osobu.
Číslo tel. 0903 630 970 alebo 055 6749 429.

Aktuálne
 

 

Objednávky na prepravu

dispečing NONSTOP
na telefónnych číslach:

+421 903 630 970,
+421 907 066 844,

+421 55 67 49 429

Zaujímavé články
Sponzori

Top
Copyright © 2016 Košická Organizácia Vozičkárov - Nezávislí život.
Created: G66 s.r.o.