Kontakt

Košická organizácia vozíčkarov – Nezávislý život

Mobil: +421 903 630 970
Telefón: +421 55 6749 429

Predseda Správnej rady KOV-NŽ  a štatutárny zástupca od r. 2016 - Terézia Baraničová.

E-mail: kovnzbaranicova@centrum.sk


IČO: 312 670 50         DIČ: 2021 39 80 38

Stanovy registrované na MV SR dňa 16.03.1998 pod poradovým číslom spisu : VVS/1- 900/90–13889

Číslo účtu: SK0602000000001485638356

Sídlo: Talinská ul. č. 1, 040 12 Košice – Nad Jazerom

 

Inzerát

Ponúkam prácu

osobného asistenta, alebo opatrovateľa k starším ľuďom, ktorý sú odkázaný na pomoc inej osoby.
Ponúkam prácu buď na byt alebo aj vo vlastnom domácom ošetrení 24hod denne. Mám 30 ročnú prax v danom obore.
Ak nechcete vytrhnúť svojích starších príbuzných z domáceho prostredia, v ktorom sa dobre cítia, môžte sa obrátit na moju osobu.
Číslo tel. 0903 630 970 alebo 055 6749 429.

Aktuálne
 

 

Objednávky na prepravu

dispečing NONSTOP
na telefónnych číslach:

+421 903 630 970,
+421 907 066 844,

+421 55 67 49 429

Zaujímavé články
Sponzori

Napíšte nám
   
Top
Copyright © 2016 Košická Organizácia Vozičkárov - Nezávislí život.
Created: G66 s.r.o.